Prices / Prijslijst

Prices / Prijslijst
Prices valid until March 1, 2018 / Prijzen geldig tot 1 maart 2018

Intake (including artistic process, 1 hour) = free
Intake (inclusief beeldend werken, 1 uur) = gratis

Individual session (adults, around 1 to 1.5 hour) = 55 euro
Individuele sessie (volwassene, ongeveer 1 tot 1.5 uur) = 55 euro

*Prices are including artistic materials, coffee/tea.
*Prijzen zijn inclusief beeldend materiaal, koffie/thee.

*Prices for individuals / prijzen voor particulieren.

Tarieven voor andere werkzaamheden, zoals verslaglegging, sessies voor bedrijven en groepen, zijn vrijblijvend aan te vragen. / Prices for other work, such as reporting, and sessions for companies and groups, can be obtained by emailing me.

Sinds januari 2017 zijn deze tarieven vrijgesteld van BTW.

Helaas valt deze therapie niet onder behandelingen die door de zorgverzekering worden vergoed. Wel kan het betaald worden vanuit een PGB.

Door deel te nemen aan een sessie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.