Therapy

[English below]

Naast filosofische consulten, bied ik ook individuele beeldende therapie aan. Ik werk met beeldende kunst, aangezien het in beeld brengen en het werken aan de hand van beelden een therapeutische en verhelderende werking hebben. Daarbij werk ik aan de hand van beeldtaal, de helende werking van het kunstzinnig proces, en ACT – Acceptance & Commitment Therapy, waarbij uitgegaan wordt van het toewerken naar psychologische flexibiliteit, een vorm van therapie die voort is gekomen uit cognitieve gedragstherapie.

De therapie is individueel en de persoonlijke hulpvraag staat daarbij centraal.

Tijdens een intake kunt u ervaren of deze combinatie van het werken met beeldende technieken en ACT bij u past, en kunnen we samen bespreken hoe een vervolgtraject eruit zal zien.

U kunt bij mij terecht in mijn praktijk in Nuenen en in Eindhoven, afhankelijk van beschikbaarheid.

U kunt contact met mij opnemen door te mailen naar: nicole.nobyeni@gmail.com

Kijk hier voor meer informatie over tarieven en algemene voorwaarden.


Besides philosophical consults, I also offer a individual sessions of art therapy. I work with visual art, as making something visual and working with images and other artistic means have a therapeutic and clarifying ability. I work with visual language, the therapeutic power of the artistic process and ACT – Acceptance & Commitment TherapyACT is based on cognitive behavioural therapy and works towards psychological flexibility.

Therapy is individual, and your own issue forms the focus of the sessions.

During the intake, you will be able to experience whether this combination of art therapy and ACT resonates with you, and we can together discuss the therapeutic trajectory.

Session can take place either in Nuenen or Eindhoven, depending on availability.

You can contact me directly by sending an email to nicole.nobyeni@gmail.com

Prices and general conditions (in Dutch) can be found here.